Cookies

Can we use cookies,
so that we know how is our website doing?

  1. Introduction
  2. IQLANDIA SERVIS, s.r.o.
Intro

IQLANDIA SERVIS, s.r.o.

IQLANDIA SERVIS, s.r.o.


Nitranská 410/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod značkou C 36618
IČ 04599187, DIČ CZ04599187

Jednatel: Milan Molčík, e-mail: molcik@iqlandia.cz, tel: 734 236 544
Datová schránka: n54ctm2

Společnost IQLANDIA SERVIS, s.r.o. je 100% dceřinou společností IQLANDIA, o. p. s.

Společnost se zabývá vývojem a výrobou interaktivních exponátů zejména pro science centrum iQLANDIA, poskytováním cateringových a úklidových služeb jak pro mateřskou společnost, tak pro další klienty.

Jako příjemce prostředků ze strukturálních fondů nemůže IQLANDIA, o. p. s. realizovat dodávky exponátů a cateringové služby pro své účely přímo, ale pouze prostřednictvím dceřiné společnosti se účastnit otevřených veřejných zakázek za tímto účelem.