Cookies

Can we use cookies,
so that we know how is our website doing?

  1. Introduction
  2. For visitors
  3. Events
  4. iQCAFÉ - Smysl Vánoc v éře Science

iQCAFÉ - Smysl Vánoc v éře Science

Přednáška se zabývá otázkou smyslu života v éře současné postmoderní skepse.

Přednáška se zabývá otázkou smyslu života v éře současné postmoderní skepse, kdy očividně selhaly pokusy o spásonosné "recepty" předvědeckých (náboženských) i vědeckých (bezbožeckých) ideologií moderny. Osamocený člověk však přesto volá své SOS, tedy prosbu o spásu své duše, do vesmíru, do kterého byl bez své vůle vržen. Proto také právem požaduje alespoň nápovědu metody, jak hodnotně prožít dobu svého vezdejšího krátkého pobytu. Koho to nenechává chladným, může se spolu s přednášejícím zamyslet nad perspektivami, které současná doba ve své jedinečnosti, kromě konzumního způsobu života, nabízí.

Date and time:
17.12.2019 17:00
Where:
iQLANDIA