Cookies

Can we use cookies,
so that we know how is our website doing?

  1. Introduction
  2. Endowment fund IQLANDIA
Intro

Endowment fund IQLANDIA

Nadační fond IQLANDIA

STEM education (Science Technology Engeneering Mathematics) je naprosto nezbytnou součástí moderního vzdělávacího kurikula.
Zavádění moderních prvků výuky STEM přímo do školního prostředí je prakticky nereálné.
Science centra se svými FABLABY a planetárii jsou ideálním sdíleným prostorem pro STEM education.

Ačkoli je STEM education součástí nového vzdělávacího plánu Člověk a technika s doporučením realizace ve sdílených prostorách mimo školy, není finančně podpořeno ministerstvem školství.
Náklady na výuku jdou následně na bedra rodičů a poskytovatelů.
Jen samotné science centrum iQLANDIA dotovalo v roce 2018 programy pro děti částkou téměř 3 mil. Kč.
Obdobnou částku zaplatili rodiče.


Jediným posláním Nadačního fondu IQLANDIA je hledat prostředky k financování vzdělávacích aktivit STEM.
Jedině mladí lidé, s přehledem v nových technologiích, se uplatní v nové éře SPOLEČNOSTI 4.0.


Nadační fond IQLANDIA hledá finanční prostředky u firem a jednotlivců, kteří si uvědomují nezbytnost STEM education.
Nakládání s finančními prostředky řidí správní rada nadačního fondu v souladu se zakládací listinou.
Veškeré získané prostředky a poskytnuté nadační příspěvky jsou uváděny ve výroční zprávě.
Nadační fond IQLANDIA je založen obecně prospěšnou společností IQLANDIA.


Kontakt:
Mgr. Pavel Coufal, předseda správní rady 
tel.: +420 602 412 769, e-mail: coufal@iqlandia.cz
Nitranská 410/10, 460 07 Liberec