Cookies

Can we use cookies,
so that we know how is our website doing?

Intro

About

Poslání společnosti IQLANDIA, o. p. s.


Posláním obecně prospěšné společnosti IQLANDIA je popularizovat přírodovědné a technické obory s využitím principů neformálního vzdělávání a badatelského přístupu, zpřístupňovat vědu a výzkum školám i široké veřejnosti.
Cílem společnosti je pozitivně ovlivňovat postoj k přírodovědným a technickým oborům, zvýšit zájem o jejich studium a podporovat myšlenku trvale udržitelné společnosti.

Vize společnosti 2019 - 2024

 • určuje směr a trendy neformálního vzdělávání přírodovědných a technických oborů v českých science centrech, je součástí sítě světových science center,
 • vzdělává generace konkurenceschopné v éře Průmyslu 4.0, smart technologií a umělé inteligence,
 • popularizuje výsledky vědy a výzkumu napříč společností,
 • zpřístupňuje neformální vzdělání všem, podporuje talentované i jakkoli znevýhodněné,
 • poskytuje moderní zázemí pro STEM education, vyvíjí a vyrábí interaktivní didaktické pomůcky, 
 • vytváří metodické zázemí pro učitele polytechnických předmětů s důrazem na dynamicky se měnící část školského kurikula,
 • je dobrým zaměstnavatelem,
 • je spolehlivým partnerem spolupracujícím organizacím, 
 • je finančně zdravou společností podporovanou z veřejných i privátních zdrojů,
 • patří k nejnavštěvovanějším cílům v Liberci a Libereckém kraji, 
 • jedná v zájmu trvalé udržitelnosti.

IQLANDIA-Vise-a-mise-2019-2024